21/2/12

Día de Rosalía de Castro

Nada en Santiago de Compostela o 24 de febreiro de 1837.

 

Cantares gallegos

                                                          Follas novasAdios, ríos; adios, fontes;
                      adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
                                                non sei cando nos veremos.

Miña terra, miña terra,
                 terra donde me eu criei,
                                     hortiña que quero tanto,
                                                              figueiriñas que prantei.


20/2/12

Día Internacional da Lingua Materna

PICA NAS IMAXES PARA TER MÁIS INFORMACIÓN
En 1999, a UNESCO declarou o 21 de febreiro Día Internacional da Lingua Materna. O obxectivo desta celebración é impulsar a práctica das linguas maternas en todo o mundo e, en especial, as das minorías, por seren as que se encontran nunha situación máis difícil. A ONU entende que os idiomas son o instrumento de maior alcance para a preservación e o desenvolvemento da herdanza cultural da humanidade e que, daquela, toda iniciativa que promova a súa supervivencia servirá para incentivar, ademais do pluralismo lingüístico, a diversidade cultural. Pola súa vez, a diversidade cultural enténdese como un activo para o desenvolvemento dos individuos e dos pobos.